Pertandingan Mereka Kad Ucapan Hari Raya Aidilfitri

Aktiviti Terkini| 26 Jun 2016

Tujuan:

• Meningkatkan daya kreativiti peserta.
• Mengeratkan hubungan antara para peserta.
• Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan peserta.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti
• Taklimat KDB
• Pertandingan

Kebaikan / kelebihan aktiviti
• Memperkenalkan fungsi PI1M & perkhidmatan yang ditawarkan oleh PI1M.
• Merapatkan hubungan antara kakitangan PI1M dengan komuniti setempat.